Flexslider

 


Tahukah adik-adik siapakaha sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits Rasululah ﷺ?

Beliau adalah Abu Hurairah radhiallahu 'anhu. Menurut para ulama, beliau meriwayatkan sekitar lebih dari 5000 hadits.

*****

Kisah si Pemilik kucing kecil,

penuh cerita sejak kecil.

Memperoleh hidayah islam,

hijrah menuju pusat islam.

Bersama Rasulullah ﷺ

beliau mulazamah.

Mengambil hikmah,

memetik faedah.

Menuntut ilmu tujuan mulia,

dalam kelaparan tak terkira.

Bakti kepada ibunda,

Sabar dengan iringan doa

Wafat meninggalkan riwayat,

hadits Rasulullahﷺ  untuk umat.


إن شاء الله akan segera hadir...

Nantikan di @kids.tauhidorid

Kids.Tauhid.or.id

Kids.Tauhid.or.id adalah sub media pendidikan anak dari tauhidorid dengan semangat "Taqwa, cerdas, dan ceria".

Tidak ada komentar:

Leave a Reply